Інформація про захисти (до 2018 року)

Здобувач Спеціальність Дата захисту Тема дисертації Файли
Старостіна Альона Юріївна 05.13.22 16.10.2014 Моделі і методи управління процесами інтеграції в програмах проектно-орієнтованих підприємств міського господарства

Автореферат

Косенко Наталія Вікторівна

05.13.22 30.06.2015 Моделі та методи формування команди проекту з урахуванням професійних і особистісно-психологічних характеристик

Автореферат

Романів Тетяна Віталіївна 

05.13.22 15.10.2015 Моделі та методи управління комунікаційними бар’єрами в складних проектах на основі ціннісноорієнтованого підходу

Автореферат

Білецікий Ігор Васильович 05.13.22 07.04.2016 Моделі та методи управління плануванням вартості будівельно-енергетичних проектів

Автореферат

Харазій Анна Володимирівна 05.13.22 07.04.2016 Моделі і методи вибору методології управління проектом при різній інформованості команди

Автореферат

Парфененко Юлія Вікторівна 05.13.06 21.04.2016 Моделі та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні теплозабезпеченням об’єктів соціально-бюджетної сфери

Автореферат

Азарова Ірина Борисівна 05.13.22 11.05.2016 Ціннісно-орієнтований підхід в управлінні інвестиційно-будівельними проектами житлового будівництва

Автореферат

Кривошеєв Костянтин Валерійович 05.13.06 23.03.2017 Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при диагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Доценко Сергій Ілліч 05.13.06 18.05.2017 Теоретичні основи створення інтелектуальних систем комп'ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбереженням організацій

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Ровінська Настасья Юріївна 05.13.22 30.06.2017 Моделі та методи управління змістом у проектах організаційних змін промислових підприємств

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Бойко (Шуліма) Ольга Василівна 05.13.06 02.11.2017 Моделі та інформаційна технологія планування енергозабезпечення будівель з використанням відновлювальних джерел енергії

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2