У відповідності до наказу МОН України № 530 від 06.06.2022 р. у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова створено спеціалізовану вчену раду Д 64.089.04:

Профіль ради: 05.13.06 «Інформаційні технології», 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 64.089.04:

Голова ради:

1. Чумаченко Ігор Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06.

Заступники голови:

2. Сухонос Марія Костянтинівна, д.т.н., професор, проректор, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22.

Вчений секретар:

3. Косенко Наталія Вікторівна к.т.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22.

Члени ради:

4. Безкоровайний Володимир Валентинович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06;

5. Бушуєв Денис Антонович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 05.13.22;

6. Воронько Віталій Володимирович, д.т.н., професор, декан, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06;

7. Гусєва Юлія Юліївна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22;

8. Доценко Наталія Володимирівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22;

9. Литвинов Анатолій Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06;

10. Малєєва Ольга Володимирівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність 05.13.22;

11. Метешкін Костянтин Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06;

12. Тімофєєв Володимир Олександрович, д.т.н., професор, профессор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22;

13. Філатов Валентин Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06.

We have 76 guests and no members online