ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту посилання

Оголошеня щодо захистів дисертацій посилання

Оголошеня щодо захистів дисертацій доктора філософії посилання

Мережа спеціалізованих вчених – посилання

Положення про спеціалізовану вчену раду, 2012 р. – посилання

Порядок про присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.) – посилання

Про оприлюднення дисертацій і відгуків офіційних опонентів, 2015 р. – посилання

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 2019 р. – посилання

Постанова № 943 про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів, 20 листопада 2019 року - посилання

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ

Загальні вимоги до дисертації

Порядок присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.) – посилання

Оформлення тексту дисертації

Вимоги до оформлення дисертацій 2017 р. – посилання

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р. – посилання

Оформлення цитувань, посилань та списку літератури

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах – посилання

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р. – посилання

Запобігання плагіату

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо), 2018 р. – посилання

Підготовка автореферату

Порядок присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.) – посилання

Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів, розроблені на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», опубліковані в «Бюлетені ВАК України» № 9-10, 2011 р. – посилання

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". – посилання

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ І ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЙ

Вимоги до публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 2012 р. – посилання

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 23.09.2019 – посилання

Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» – посилання

Наукові фахові виданняпосилання

РЕЄСТР наукових фахових видань Українипосилання

Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Scienceпосилання

На сайті 46 гостей та користувачі відсутні