Шановні здобувачі наукового ступеня, рекомендуємо Вам перевірити Вашу дисертацію та автореферат на наявність текстових запозичень без посилання на джерело. Звертаємо Вашу увагу на відповідні положення МОН України:

 

Нормативні положення МОН України щодо виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело:

Згідно п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"

"Якщо у дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими опубліковані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації та в авторефераті з обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску в такі праці або розробки.
У разі виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.
Виявлення в дисертації, авторові якої вже видано диплом доктора чи кандидата наук, текстових запозичень без посилання на джерело, є підставою для прийняття рішення про позбавлення його наукового ступеня".

Згідно п. 4.7 "Положення про спеціалізовану вчену раду"

"Якщо рада встановила, що здобувач використав ідеї та розробки, текстові запозичення, наукові результати та матеріали інших авторів без посилання на джерело, то рада знімає дисертацію з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту. У цьому разі заява про зняття дисертації з розгляду не приймається, а до МОН надсилається рішення ради разом з авторефератом і стенограмою засідання".

 

Закон України "Про авторське право і суміжні права" трактує плагіат як "оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору".

 Зазвичай виділяють такі різновиди плагіату:

- копіювання та оприлюднення виконаного іншим автором твору як свого;
- дослівне копіювання фрагментів чужого твору без належного оформлення цитування;
- внесення несуттєвих правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) та без належного оформлення цитування;
- парафраза – викладення чужого тексту із заміною слів та виразів без зміни змісту запозиченого тексту;
- компіляція – створення без поглибленого вивчення проблеми тексту шляхом копіювання текстів із низки джерел без внесення правок, з посиланням на авторів та «маскуванням» шляхом написання перехідних речень між скопійованими частинами тексту.

 

Спеціалізована вчена рада Д 64.089.04 рекомеднує здобувачам здійснювати самоперевірку текстів дисертації та автореферату на плагіат за допомогою програмного забезпечення EtxtАнтиплагиат.

У відповідності до наказу МОН України № 527 від 24.05.2018 р. у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова створено спеціалізовану вчену раду Д 64.089.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» (паспорт спеціальності) та 05.13.22 «Управління проектами і програмами» (паспорт спеціальності) строком до 31 грудня 2020 року. Наказом МОН України № 1218 до складу внесено часткові зміни.

Голова ради:
1. Чумаченко Ігор Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06.
Заступник голови:
2. Сухонос Марія Костянтинівна, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22.
Вчений секретар:
3. Гусєва Юлія Юріївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22.
Члени ради:
4. Бабаєв Володимир Миколайович, д.н.д.у., професор, ректор, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22;
5. Давідіч Юрій Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06;
6. Далека Василь Хомич, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22;
7. Лобашов Олексій Олегович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22;
8. Лисенко Дмитро Едуардович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.22;
9. Литвинов Анатолій Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06;
10. Метешкін Костянтин Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06;
11. Малєєва Ольга Володимирівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність 05.13.22;
12. Тімофєєв Володимир Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06;
13. Чернов Сергій Костянтинович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність 05.13.22;
14. Шмуклер Валерій Самуїлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.13.06;
15. Шостак Ігор Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність 05.13.06.

 

Поштова адреса:

Спеціалізована вчена рада Д 64.089.04

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

вул. Маршала Бажанова, 17

м. Харків, 61002

Україна

 

Контакти:

Спеціалізована вчена рада Д 64.089.04

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

вул. Маршала Бажанова, 17, ауд. 325 цк.

Тел.: 707-31-32

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Схема проїзду:

karta

На сайті 63 гостей та користувачі відсутні