Подовження повноважень спеціалізованої вченої ради


Згідно з наказом МОН України № 527 від 24.05.2018 р. у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова створено спеціалізовану вчену раду Д 64.089.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» 05.13.22 «Управління проектами і програмами» строком до 31 грудня 2020 року.

На сайті 36 гостей та користувачі відсутні