Інформація про захисти

Зарицький О.В. Технологія побудови моніторингу регіональних ресурсів на основі ранжування інформаційних систем управління територіями

Дата захисту: 14.05.2021 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

Інформація про захисти

Доценко Н.В. Методологія проектно-орієнтованого управління ресурсами формування адаптивних команд в мультипроектному середовищі

Дата захисту: 23.04.2021 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами.

Інформація про захисти

Гусєва Ю.Ю. Методологія стейкхолдер-орієнтованого управління проектами та програмами регіонального розвитку

Дата захисту: 22.04.2021 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами.

Інформація про захисти

Шуляков В.М. Інтелектуальна інформаційна система для управління динамічним нелінійним об’єктом на основі нейро-фаззі блоків управління

Дата захисту: 25.03.2021 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

Інформація про захисти

Ларіна С.О. Моделі та методи планування стратегічного управління сталого портфеля проектів.

Дата захисту: 08.11.2019 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами

Інформація про захисти

Якубовська С.В. Моделі та методи підтримки прийняття рішень в багатозв’язних об’єктах за умов невизначеності.

Дата захисту: 01.02.2019 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Інформація про захисти

Кухар М. А. Моделі комп'ютерної підтримки прийняття рішень системи земельних відносин в Україні.

Дата захисту: 26.12.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Інформація про захисти

Давідіч Н. В. Моделі та методи планування управління якістю в проектах міського пасажирського транспорту.

Дата захисту: 11.05.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами.

Інформація про захисти

Венгріна О. С. Моделі та методи управління змістом проекту редевелопменту з урахуванням інтересів стейкхолдерів.

Дата захисту: 11.05.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами.

Інформація про захисти

Лисенко Д. Е. Методологічні основи оцінки реалізованості та інформаційна технологія проактивного управління розвитком організаційно-технічних систем.

Дата захисту: 04.05.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Інформація про захисти

Косенко В. В. Методологія ризик-адаптивного управління потоками даних інфокомунікаційних мереж систем критичної інфраструктури.

Дата захисту: 03.05.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Інформація про захисти

Захарченко В. П. Моделі та інформаційна технологія організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування.

Дата захисту: 04.05.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

 Інформація про захисти (до 2018 року)

Здобувач Спеціальність Дата захисту Тема дисертації Файли
Старостіна Альона Юріївна 05.13.22 16.10.2014 Моделі і методи управління процесами інтеграції в програмах проектно-орієнтованих підприємств міського господарства

Автореферат

Косенко Наталія Вікторівна

05.13.22 30.06.2015 Моделі та методи формування команди проекту з урахуванням професійних і особистісно-психологічних характеристик

Автореферат

Романів Тетяна Віталіївна 

05.13.22 15.10.2015 Моделі та методи управління комунікаційними бар’єрами в складних проектах на основі ціннісноорієнтованого підходу

Автореферат

Білецікий Ігор Васильович 05.13.22 07.04.2016 Моделі та методи управління плануванням вартості будівельно-енергетичних проектів

Автореферат

Харазій Анна Володимирівна 05.13.22 07.04.2016 Моделі і методи вибору методології управління проектом при різній інформованості команди

Автореферат

Парфененко Юлія Вікторівна 05.13.06 21.04.2016 Моделі та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні теплозабезпеченням об’єктів соціально-бюджетної сфери

Автореферат

Азарова Ірина Борисівна 05.13.22 11.05.2016 Ціннісно-орієнтований підхід в управлінні інвестиційно-будівельними проектами житлового будівництва

Автореферат

Кривошеєв Костянтин Валерійович 05.13.06 23.03.2017 Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при диагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності

Автореферат

Доценко Сергій Ілліч 05.13.06 18.05.2017 Теоретичні основи створення інтелектуальних систем комп'ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбереженням організацій

Автореферат

Ровінська Настасья Юріївна 05.13.22 30.06.2017 Моделі та методи управління змістом у проектах організаційних змін промислових підприємств

Автореферат

Бойко (Шуліма) Ольга Василівна 05.13.06 02.11.2017 Моделі та інформаційна технологія планування енергозабезпечення будівель з використанням відновлювальних джерел енергії

Автореферат

На сайті Один гість та користувачі відсутні