Інформація про захисти

Захарченко В. П. Моделі та інформаційна технологія організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування.

Дата захисту: 04.05.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Вирішено задачу забезпечення належної організації процесу автоматизованого проектування об’єктів машинобудування.
Розроблено інформаційну технологію організації процесу проектування об’єктів машинобудування та порядок взаємодії її підсистем у вигляді комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт (КЗАПР), у якій, на відміну від існуючих, введено підсистеми за функціональною ознакою, що дозволяє витримати умову їх незалежності від типу та складності об’єкту проектування та забезпечити умови для постійного розвитку КЗАПР.
Удосконалено модель структури об’єкту проектування, яка не залежить від складу та структури об’єкту та формується динамічно в процесі проектування, та модель процесу проектування як сукупність взаємозв’язаних елементарних процесів та подається декілька форм її представлення, що дозволяє зручно представити процеси проектування на кожному етапі їх життєвого циклу.
Запропоновано інформаційну технологію для розробки комплексу засобів автоматизації проектувальних робіт на основі комплексу моделей, використання якого дозволяє скоротити загальну тривалість виконання проектувальних робіт у проектній організації.
Проведено апробацію використання КЗАПР.

Автореферат

На сайті 62 гостей та користувачі відсутні