Інформація про захисти

Косенко В. В. Методологія ризик-адаптивного управління потоками даних інфокомунікаційних мереж систем критичної інфраструктури.

Дата захисту: 03.05.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

У дисертаційній роботі розв’язана актуальна науково-прикладна проблема розробки науково-методологічного апарату і інформаційної технології ризик-адаптивного управління потоками даних для забезпечення вимог щодо оперативності та обміну інформацією з високим рівнем ризику в інфокомунікаційних мережах систем критичної інфраструктури (СКІ).

У запропонованій методології реалізований структурно-параметричний синтез інформаційної та технічної складової, адаптивне управління потоками даних і двоконтурне управління ризиками. Аналіз структури мережі заснований на дослідженні взаємодії системних додатків при виконанні прикладних задач СКІ. Відповідно до структури запропонованої методології розроблена інформаційних технологія ризик-адаптивного управління потоками даних інфокомунікаційної мережі.

Автореферат

На сайті 34 гостей та користувачі відсутні