Інформація про захисти

Лисенко Д. Е. Методологічні основи оцінки реалізованості та інформаційна технологія проактивного управління розвитком організаційно-технічних систем.

Дата захисту: 04.05.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

У дисертаційній роботі поставлено й вирішено актуальну науково-прикладну проблему оцінки реалізованості програм розвитку організаційно-технічних систем (ОТС) на передінвестиційному етапі шляхом розробки методології і відповідної інформаційної технології для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей досліджуваної ОТС в умовах невизначеності.
Сформульовано принципи та розроблено структуру методології оцінювання реалізованості програм розвитку ОТС на передінвестиційному етапі планування. Розроблена структура узагальненої кваліметричної моделі та часткові моделі. Розроблено математичні моделі програми розвитку ОТС в умовах невизначеності. Розроблені структурно-параметричної моделі задачі прийняття рішень щодо вибору бізнес-процесів (БП) логістичного циклу ОТС і багатокритеріальних моделей для оцінки БП в умовах невизначеності. Вирішено завдання розробки імітаційної агентної моделі опису динамічних параметрів логістичних процесів ОТС для оцінки об'ємних та часових характеристик програм розвитку. Розроблено інформаційну технологію підтримки рішень (ІТПР) для проактивного управління програмами розвитку ОТС в умовах невизначеності з урахуванням оцінки їх реалізованості.

Автореферат

На сайті 57 гостей та користувачі відсутні