Інформація про захисти

Венгріна О. С. Моделі та методи управління змістом проекту редевелопменту з урахуванням інтересів стейкхолдерів.

Дата захисту: 11.05.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами.

У дисертації поставлена й вирішена актуальна науково-прикладна задача розробка моделей та методів управління змістом проекту редевелопменту з урахуванням інтересів стейкхолдерів шляхом багатокритеріального вибору оптимального функціонального призначення продукту проекту редевелопменту.
Розглянуто головні категорії концепції редевелопменту, як інструменту стратегічного управління: етапи проекту редевелопменту, продукт проекту, характеристика яких проведена на основі ідентифікації понятійного простору девелопменту та редевелопменту. Автором запропоновано класифікацію проектів редевелопменту та узагальнено метод оцінки впливу елементів турбулентного оточення на проект редевелопменту.
Визначено складові дальнього та ближнього оточення, які мають вплив на проект редевелопменту. Побудовано графову модель взаємовпливу оточення в процесі взаємодії з проектом редевелопменту. Розроблено структурну модель інформаційно-аналітичної системи розв’язання задач редевелопменту. Запропоновано динамічну функцію корисності інвестора як інструментарій ранжування альтернатив функціонального призначення.

Автореферат

На сайті 22 гостей та користувачі відсутні