Інформація про захисти

Давідіч Н. В. Моделі та методи планування управління якістю в проектах міського пасажирського транспорту.

Дата захисту: 11.05.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами.

Дисертація присвячена розробленню моделей та методів планування управління якістю в проектах міського пасажирського транспорту. Проведені дослідження дали змогу встановити значущість для пасажирів критеріїв оцінювання якості роботи пасажирського транспорту. На підставі суб’єктивної оцінки пасажирів розроблено комплексні показники якості в проектах міського пасажирського транспорту для маршрутної та мережної поїздок. Розроблено метод оцінювання якості в проектах міського пасажирського транспорту, який дає змогу оцінити якість транспортного обслуговування пасажирів та визначити доцільність розробки проекту. Формалізовано моделі параметрів якості процесу перевезення пасажирів на міських маршрутах. Розроблено моделі зміни кількості, місткості автобусів для роботи на маршруті, а також середньої довжини перегону, використання яких уможливлює планування якості в проектах міського пасажирського транспорту, що відповідає їх максимальній ефективності. Здійснено математичну формалізацію змінювання комплексного показника якості в проектах міського пасажирського транспорту для маршрутної поїздки. Розроблено метод планування управління якістю, використання якого дає змогу оцінити вплив технологічних параметрів на якість транспортного обслуговування пасажирів та визначити раціональні параметри проекту.

Автореферат

На сайті 30 гостей та користувачі відсутні