Інформація про захисти

Кухар М. А. Моделі комп'ютерної підтримки прийняття рішень системи земельних відносин в Україні.

Дата захисту: 26.12.2018 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Дисертація присвячена актуальній науково-практичній задачі, яка полягає в представленні суперечливих і суб’єктивних знань багаторівневих систем адміністрування слабостроктурованих предметних галузей, в тому числі земельні відносини.

Моделі представлення знань були розроблені за рахунок використання методів онтологічного інжинірингу, корпусної лінгвістики, математичної логіки, а також алгебри відносин, теорії категорій і алгоритмізації.

Розроблені в дисертаційному дослідженні моделі представлення знань у комп'ютерних системах підтримки прийняття рішень доведені до конкретних програм, а також були впровадженні на підприємствах.

Автореферат

На сайті 43 гостей та користувачі відсутні