Інформація про захисти

Якубовська С.В. Моделі та методи підтримки прийняття рішень в багатозв’язних об’єктах за умов невизначеності.

Дата захисту: 01.02.2019 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень при визначенні та прогнозуванні стану багатозв’язних об’єктів. Проаналізовано характерні особливості визначення та прогнозування стану багатозв’язних об’єктів (БО). Виявлено та обґрунтовано необхідність проведення дослідження інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень (СППР) при визначенні та прогнозуванні стану БО. Запропоновано загальний підхід щодо аналізу стану БО за умов невизначеності, який побудовано на двухрівневій комплексній моделі в СППР, де на першому рівні вирішується задача класифікації об’єктів на основі моделі подання знань, а на другому рівні – прогнозування їхповедінки, що дозволяє підвищити ефективність прийняття рішень у БО.

Автореферат

На сайті 53 гостей та користувачі відсутні