Інформація про захисти

Ларіна С.О. Моделі та методи планування стратегічного управління сталого портфеля проектів.

Дата захисту: 08.11.2019 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами

Дисертація присвячена розробці моделей та методів стратегічного управління проектами та програмами організацій з позицій сталого розвитку.  Проведені дослідження дали змогу розробити інструменти реагування в стратегічному управлінні сталим портфелем проектів задля підвищення ефективності планування програми. Розроблено метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування, який розширяє набір інструментів реагування на мінливі запити стейкхолдерів. Розроблено модель управління часом у системі стратегічного проектного управління, яка дозволяє виявити причини перебільшення часу. Формалізовано модель процесів управління портфелем проектів, використання якої для відбору перспективних проектів до сталого портфелю дозволяє підвищити швидкість реагування на зміни при управлінні портфелем.

Автореферат

На сайті 55 гостей та користувачі відсутні