Інформація про захисти

Шуляков В.М. Інтелектуальна інформаційна система для управління динамічним нелінійним об’єктом на основі нейро-фаззі блоків управління

Дата захисту: 25.03.2021 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

Дисертація присвячена розробці математичних моделей, методів та інформаційних технологій підтримки прийняття рішень в системі управління динамічним нелінійним об’єктом. Дисертаційне дослідження спрямоване на підвищення ефективності системи управління динамічним нелінійним об’єктом шляхом використання штучних нейронних мереж, методів еволюційного моделювання та нечіткої логіки. 

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

На сайті 58 гостей та користувачі відсутні