Інформація про захисти

Гусєва Ю.Ю. Методологія стейкхолдер-орієнтованого управління проектами та програмами регіонального розвитку

Дата захисту: 22.04.2021 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами.

У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-прикладна проблема розробки науково-методологічного апарату стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого забезпечення підтримки прийняття рішень з ресурсного управління проектами і програмами. Практичне значення отриманих результатів полягає в створенні на основі розроблених методів та моделей інструментарію підтримки прийняття рішень з ресурсного та ціннісного управління проектами та програмами, який дозволяє більш ґрунтовно планувати проекти та програми, а також здійснювати більш ефективний моніторинг їх виконання.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

На сайті 47 гостей та користувачі відсутні