Інформація про захисти

Доценко Н.В. Методологія проектно-орієнтованого управління ресурсами формування адаптивних команд в мультипроектному середовищі

Дата захисту: 23.04.2021 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами.

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми розробки теоретичних основ та інструментальних засобів управління забезпеченням людськими ресурсами при формуванні, розвитку та управлінні командами проектів та програм. Запропоновано методологію проектно-орієнтованого управління ресурсами формування адаптивних команд в мультипроектному середовищі, концептуальну модель проектно-орієнтованого управління ресурсами формування адаптивних команд в мультипроектному середовищі, метод оцінки процесів управління людськими ресурсами в базисі стратегій, метод формування ресурсних вимог, метод побудови формальних моделей формування та функціонування команд проектів, донорно-акцепторний підхід до перерозподілу ресурсів, модель та метод перерозподілу ресурсів в мультипроектному середовищі, методи аналізу залучення людських ресурсів в портфель проектів, процесні моделі управління забезпеченням людськими ресурсами проектів.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

На сайті 64 гостей та користувачі відсутні