Інформація про захисти

Зарицький О.В. Технологія побудови моніторингу регіональних ресурсів на основі ранжування інформаційних систем управління територіями

Дата захисту: 14.05.2021 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

Дисертація присвячена технології побудови моніторингу регіональних ресурсів на основі ранжування інформаційних систем управління територіями. Проаналізовані існуючі моделі, методи та технології обробки просторово-розподіленої інформації. Розроблено моделі конвертування архівної просторово-розподіленої інформації до оновлених стандартів та класифікації і кодування шляхом уніфікації з ранжуванням складових інформаційної взаємодії, продукційну модель із залученням технології паралельних обчислень для відтворення пропущеної просторово-розподіленої інформації у предметному середовищі, модель автоматизації та візуалізації документообігу стосовно множин просторово-розподіленої інформації. Проведено апробацію розробленої інформаційної технології на прикладі окремих частин територій міста Харкова та села Котляри

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

На сайті 48 гостей та користувачі відсутні