ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ І ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЙ

Вимоги до публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 2012 р. – посилання

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, 23.09.2019 – посилання

Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» – посилання

Наукові фахові виданняпосилання

РЕЄСТР наукових фахових видань Українипосилання

Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Scienceпосилання

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ

Загальні вимоги до дисертації

Порядок присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.) – посилання

Оформлення тексту дисертації

Вимоги до оформлення дисертацій 2017 р. – посилання

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р. – посилання

Оформлення цитувань, посилань та списку літератури

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах – посилання

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р. – посилання

Запобігання плагіату

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо), 2018 р. – посилання

Підготовка автореферату

Порядок присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.) – посилання

Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів, розроблені на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», опубліковані в «Бюлетені ВАК України» № 9-10, 2011 р. – посилання

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". – посилання

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту посилання

Оголошеня щодо захистів дисертацій посилання

Оголошеня щодо захистів дисертацій доктора філософії посилання

Мережа спеціалізованих вчених – посилання

Положення про спеціалізовану вчену раду, 2012 р. – посилання

Порядок про присудження наукових ступенів, 2013 р. (втрата чинності 31.12.2020 р.) – посилання

Про оприлюднення дисертацій і відгуків офіційних опонентів, 2015 р. – посилання

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 2019 р. – посилання

Постанова № 943 про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів, 20 листопада 2019 року - посилання

На сайті 149 гостей та користувачі відсутні